OECD ostrzega, że może nastąpić gwałtowne odwrócenie trendów w międzynarodowym przepływie studentów. Uczelnie oraz instytucje szkolnictwa wyższego muszą opracować nową ofertę, która zaspokoi potrzeby międzynarodowej populacji studentów mniej skłonnych do przekraczania granic w celu studiowania. Zdaniem ekspertów OECD jest mało prawdopodobne, że studenci poświęcą więcej uwagi i pieniędzy na treści online.

Z analizy OECD wynika, że bezpieczeństwo i status prawny studentów zagranicznych w kraju przyjmującym, ciągłość nauki i dostarczanie materiałów szkoleniowych oraz postrzeganie przez studentów wartości ich stopnia naukowego stoją pod znakiem zapytania. A to może przynieść tragiczne konsekwencje w najbliższych latach.

Raport OECD Education at a Glance z 2020 roku zawiera analizę systemów edukacyjnych 37 krajów członkowskich OECD, a także Argentyny, Brazylii, Chin, Kostaryki, Indii, Indonezji, Federacji Rosyjskiej, Arabii Saudyjskiej i Republiki Południowej Afryki. Został opublikowany wraz z analizą wpływu Covid-19, która ostrzega, że ​​chociaż kryzys dotknął wszystkich studentów, miał duży wpływ na umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego.

Najnowsze dane OECD wskazują, że podczas gdy studenci zagraniczni stanowią średnio 6% studentów szkół wyższych w krajach OECD, w Australii, Luksemburgu i Nowej Zelandii stanowią oni 20% lub więcej.

Studenci z Azji stanowią największą grupę studentów zagranicznych zapisanych na studia wyższe na wszystkich poziomach, stanowiąc łącznie 57% wszystkich mobilnych studentów w całej OECD w 2018 roku.

W sumie ponad 30% mobilnych studentów w krajach OECD pochodzi z Chin i Indii, ale ponad dwie trzecie koncentruje się w pięciu krajach: Australii, Kanadzie, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Europa jest kolejnym co do wielkości regionem pochodzenia, a europejscy studenci zagraniczni stanowią 23% wszystkich mobilnych studentów w krajach OECD.

„Europejscy studenci wolą pozostać w Europie, co stanowi 40% mobilnych studentów zapisanych na studia w 23 krajach UE” - wyjaśnia raport.

„Co najmniej 8 na 10 mobilnych studentów w Austrii, Czechach, Danii, Słowacji i Słowenii pochodzi z innych krajów europejskich”.

Według danych OECD międzynarodowa mobilność studentów jest szczególnie wysoka na poziomie doktoranckim, gdyż średnio co piąty student wyjeżdża za granicę w celu uzyskania dyplomu.

„Studenci zagraniczni zostali szczególnie mocno dotknięci na początku lockdownu”, zauważyła OECD, i chociaż kraje takie jak Kanada czy Wielka Brytania łagodnie traktowały przepisy wizowe lub pozwoliły studentom pozostać w kampusie, „nie wszędzie tak było”.

- Myślę, że uniwersytety naprawdę muszą uważnie przyjrzeć się tej nowej rzeczywistości – powiedział dyrektor OECD ds. Edukacji i Umiejętności Andreas Schleicher i wyjaśnił, że uniwersytety zapewniły zajęcia online w celu zrekompensowania zamknięcia kampusów, ale ostrzegł, że studenci „nie będą wydawać dużo pieniędzy i poświęcać dużo czasu na zajęcia online”.

- Wyjeżdżają za granicę na uniwersytety, aby spotkać wspaniałych ludzi, porozmawiać z profesorami, pracować z naukowcami w laboratoriach i doświadczyć życia towarzyskiego na kampusie. Więc jeśli te rzeczy nie zadziałają, myślę, że uniwersytety czekają bardzo trudne chwile - powiedział.

Schleicher spodziewa się uwolnienia treści edukacyjnych i akredytacji. - Właśnie na tym uniwersytety zbudowały monopol. W ten sposób pobierają dużo pieniędzy od studentów, ale treści są teraz dostępne powszechnie. Wielu prywatnych dostawców oferuje bardzo dobre metody uczenia się online - kontynuował. - Sposób realizacji musi się zmienić, podobnie jak akredytacja, ponieważ będzie wiele alternatyw uznawania doświadczeń edukacyjnych ludzi. Uniwersytety naprawdę powinny przyjrzeć się tej nowej rzeczywistości – powiedział.

W raporcie wyjaśniono, że jakikolwiek spadek liczby studentów zagranicznych w następnym roku akademickim uderzyłby nie tylko w podstawowe usługi edukacyjne, ale pośrednio wpłynąłby na wsparcie finansowe studentów krajowych oraz działalność badawczo-rozwojową.

„Spadek udziału studentów zagranicznych może z kolei mieć poważne konsekwencje dla modelu finansowania niektórych uczelni, w których studenci zagraniczni płacą wyższe czesne niż studenci krajowi” – napisano w raporcie, podkreślając, że Australia, Kanada, Wielka Brytania i USA to kraje, które prawdopodobnie poniosą największe straty.

Ponadto uczelnie, aby pozostać na rynku, będą musiały na nowo odkryć środowiska nauczania, aby nastąpił rozwój cyfryzacji, który be je uzupełniał, ale nie zastępował relacji student-nauczyciel i student-student.

Opr. MTA

Źródło:https://thepienews.com/news/covid-19-may-have-dire-consequences-for-intl-mobility-oecd/