− Chciałbym serdecznie powitać wszystkich zagranicznych studentów i naukowców w Polsce w tych niecodziennych okolicznościach ograniczenia międzynarodowej mobilności spowodowanej przez COVID-19 – zwrócił się do studentów prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Nasz kraj podejmuje zdecydowane działania na rzecz wzmocnienia sektora zdrowia i ochrony społeczeństwa przed koronawirusem. Zapewniam, że Państwa zdrowie i dobre samopoczucie to nasze priorytety! – podkreślił minister. – Zalecam monitorowanie stron internetowych instytucji szkolnictwa wyższego, agencji finansujących i rządu. W razie wątpliwości proszę zwracać się o pomoc do biur współpracy międzynarodowej w przyjmujących Państwa instytucjach. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem będziemy w stanie pokonać trudności i ochronić siebie i naszych bliskich. Mimo tych trudnych czasów mam nadzieję, że pobyt w Polsce będzie dla Państwa inspirującym i satysfakcjonującym doświadczeniem!

Do obywateli Republiki Białorusi

W tym roku szczególne przesłanie minister Maksymowicz skierował do studentów i naukowców z Republiki Białorusi.

− Dziś jako przedstawiciele środowiska akademickiego Białorusi walczą Państwo o demokratyczne rządy w Państwa kraju. Naszym obowiązkiem jest wyciągnąć do Państwa pomocną dłoń. Należymy do tego samego akademickiego świata wartości, w którym szanuje się wolność, rządy prawa i demokrację – zaznaczył minister.

Solidarni z Białorusią

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od wielu lat jest zaangażowane we wspieranie mobilności akademickiej obywateli Białorusi. Działania te wpisują się w realizację rządowej inicjatywy „Solidarni z Białorusią”. W ramach tego planu nasz rząd rozważa ułatwienie obywatelom Białorusi wjazdu na terytorium Polski oraz udzielenie istotnej pomocy.

Stypendia NAWA

Wśród inicjatyw realizowanych i planowanych przez instytucje wspierające Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazła się przygotowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej specjalna oferta stypendiów dla trzech grup odbiorców z Republiki Białorusi:

  • dla przyszłych studentów zainteresowanych podjęciem studiów na polskich uczelniach: w ramach działania „Solidarność ze studentami” 150 studentów otrzyma stypendia na rok akademicki 2020/2021;
  • dla naukowców zainteresowanych rocznym pobytem naukowym na polskiej uczelni, w instytucie badawczym PAN lub w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz. Budżet działania „Solidarność z naukowcami” to 2 mln zł;
  • dla nauczycieli języka polskiego zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych.

Program ten jest realizowany we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W sumie planujemy wesprzeć kilkuset studentów i naukowców. Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu z Agencją.

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

Oferujemy także dodatkowe wsparcie w ramach tego największego w Europie programu pomocowego dla młodych Białorusinów, którzy nie mogą studiować na Białorusi ze względu na swoje poglądy polityczne. Wsparcie obejmuje studia na wybranej polskiej uczelni - bez czesnego i z miesięcznym stypendium - lub roczny pobyt naukowy w Warszawie.

Niedawno ogłoszono dodatkowy nabór wniosków. Planujemy objąć wsparciem nawet tysiąc osób. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z Biurem Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego.

Programy NAWA i Kalinowskiego oferują kurs języka polskiego dla kandydatów przyjętych na studia. NAWA zaoferowała również bezpłatne miejsca dla stu Białorusinów w ramach „Letnich kursów języka i kultury polskiej”.

NAWA realizuje także programy takie jak Program Stypendialny im. Stefana Banacha czy Program Ulama, które również mogą okazać się interesujące dla studentów z Białorusi.

Bezpłatne studia

W bieżącym roku akademickim wiele polskich uczelni oferuje obywatelom Republiki Białorusi bezpłatne studia. Po więcej informacji, prosimy o kontakt z uczelnianymi biurami współpracy międzynarodowej.

Źródło: https://www.gov.pl