Zapraszamy serdecznie do udziału w programie „Study in Poland” - w roku akademickim 2020/21 prowadzić będziemy jego piętnastą już edycję! Programu międzynarodowej promocji oferty polskich uczelni prowadzony jest wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Spójna i konsekwentna promocja polskich uczelni za granicą staje się szczególnie ważna w czasach niepewności epidemiologicznej. Liczba studentów obcokrajowców w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich piętnastu lat kilkukrotnie – w roku 2019/20 było ich ponad 80 tysięcy! Utrzymanie tego poziomu w sytuacji pandemii COVID-19 będzie wymagało trafnego określenia głównych kierunków naszych rekrutacyjnych zainteresowań, postawienia wykonalnych zadań i podwojenia wysiłków. A także pogłębienia umiejętności wspólnego działania - łącząc wysiłki każda z uczelni uzyskuje na arenie międzynarodowej więcej niż działając samodzielnie!

Wspólnie z uczelniami dbamy o umacnianie międzynarodowego brandu polskiego szkolnictwa wyższego i dostarczamy narzędzia marketingowe wspomagające rekrutację studentów za granicą. Przedsięwzięcia w ramach programu "Study in Poland" charakteryzuje stabilność, długa perspektywa planowania i działania oraz pogłębiona obecność na rynkach priorytetowych. Daje to wymierne efekty w postaci lepszego postrzegania polskiego szkolnictwa wyższego na świecie i szybkiego wzrostu liczby studentów-obcokrajowców w Polsce.

Program „Study in Poland” od początku koncentruje swoją aktywność przeważnie na 10. krajach, leżących na wschód od Polski: Ukrainie, Białorusi, Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Turcji i Indiach. Mamy satysfakcję: procent młodzieży z tych krajów wśród ogółu studentów w Polsce z roku na rok wzrasta! W warunkach pandemii podtrzymanie tego trendu jest szczególnie ważne!

Dlatego również całość działań promocyjnych programu „Study in Poland” w roku akademickim 2020/21 skupiona będzie na kierunku wschodnim,  który daje największe szanse na wzrost liczby aplikacji od utalentowanych osób zainteresowanych studiami w Polsce.

W okresie prowadzenia programu "Study in Poland" liczba studentów zagranicznych w Polsce zwiększyła się z niewiele ponad 8 tys. w roku 2005 do ponad 80 tys. w roku 2020. W mijającym roku akademickim w programie wzięły udział ponad 50 instytucji - uczelni, grupy szkół wyższych oraz urzędy miast.

Wszystkie aktywności, które podjęte zostaną w roku akademickim 2020/21 są wynikiem szerokiej konsultacji z uczelniami członkowskimi oraz partnerami instytucjonalnymi, a działania programu Study in Poland w roku akademickim 2020/21 skoncentrowane będą - ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce i za granicą - przede wszystkim na promocji polskich uczelni w przestrzeni wirtualnej: internecie, wyszukiwarkach, mediach społecznościowych, a także poprzez aplikację mobilną.

Udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, traktowany jako „stały fragment gry” w roku akademickim 2020/21 przeniesiemy na czas epidemii do świata wirtualnego – w bezpieczny sposób docierając do zagranicznych kandydatów na studia.

Jak co roku, został przygotowany szeroki zestaw działań wspierających. Będą to między innymi: "Akademia Internacjonalizacji" czyli szkolenia nt. praktycznych aspektów umiędzynarodowienia, konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, newsletter "Study in Poland", konkurs "Interstudent", nagroda "Gwiazdy Internacjonalizacji", seria webinariów "Umiędzynarodowienie polskich uczelni w czasach pandemii" i wiele innych - szczegółowy wykaz znajdą Państwo w załączniku "Plan działań 2020/21".

Strona oferty programu „Study in Poland” na rok akad. 2020/21

W tych dniach trafia do uczelni członkowskich KRASP oficjalne zaproszenie do kontynuacji udziału w programie "Study in Poland" w roku akademickim 2020/21.

Uczelnie dotychczas nie uczestniczące w programie Study in Poland, a zainteresowane przystąpieniem do niego prosimy o kontakt: dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy": Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 501 535 785.

Dodatkowe informacje:

Julia Łysik, koordynatorka Study in Poland, tel. 22 628 58 62 w. 15,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.