17 lipca br. minęła pierwsza rocznica śmierci profesora Marka Tukiendorfa, rektora Politechniki Opolskiej w latach 2012-2019, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP i wiceprzewodniczącego KRPUT. Współpracujący z oddziałem Instytutu Fraunhofera opolski Park Naukowo-Technologiczny otrzymał imię prof. Marka Tukiendorfa.

Oficjalnego odsłonięcia tablicy upamiętniającej patrona parku dokonali: małżonka Marka Tukiendorfa, Joanna Tukiendorf, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz prof. Jarosław Mamala, prezes zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele środowiska akademickiego,  samorządowego oraz biznesowego.

- Myślę, że inicjatywa nazwania imieniem prof. Marka Tukiendorfa Parku Naukowo-Technologicznego znajduje uznanie rodziny i przyjaciół i będzie dowodem jego wielkości – mówił prezydent Wiśniewski. - Bez wątpienia był to człowiek o wielkich talentach, umiejętnościach, którego ani w działaniu publicznym, ani w naszych sercach nie da się zastąpić. (…) Intencją działania publicznego jest zawsze robienie czegoś nie tylko dla siebie samego, ale by zmieniać świat i otoczenie.

Prof. Jarosław Mamala przypomniał, że w 2012 prof. Tukiendorf rozpoczął pierwszą kadencję jako rektor Politechniki Opolskiej, a w tym samym roku został powołany do życia Park Naukowo-Technologiczny. - Park stał się partnerem dla uczelni w całej Polsce, dla miasta i dla biznesu. Skupiliśmy w Opolu świat biznesu odpowiedzialny za badania i rozwój. Tu przyjechali szefowie BMW, Audi, Volkswagena i innych wiodących firm. To tutaj powstał pomysł powstania w Opolu oddziału Instytutu Frauenhofera. W 2019 roku oddaliśmy do użytku budynek wysokich technologii IT oraz zaplecze wdrożeniowo-badawcze. Prof. Marek Tukiendorf patronował wszystkim wydarzeniom organizowanym w parku. Honorujemy człowieka otwartego, który pracował na rzecz rozwoju nauki, na rzecz naszego miasta.

Jako ostatni zabrał głos prof. Rudolf Michałek, specjalista inżynierii rolnictwa, przyjaciel prof. Marka Tukiendorfa. - Marka traktowałem jako swojego ucznia. Najzdolniejszego – zaznaczył. Prof. Michałek wręczył Joannie Tukiendorf pamiątkową księgę poświęconą prof. Tukiendorfowi pt. "Niedokończona misja". Jest ona pracą wielu autorów. Są wśród nich m.in. bliscy zmarłego rektora oraz bp opolski Andrzej Czaja.

Źródło: www.nto.pl