Indie zajmują, po Chinach, drugie miejsce na liście krajów o największej liczbie studentów studiujących za granicą. W obliczu dużej niepewności prawie wszystkie uniwersytety na całym świecie wracają do zajęć online. To sprawia, że wiele osób z Indii, które marzą o studiowaniu za granicą, musi przełożyć plany. 

Zdobycie miejsca na studiach podyplomowych w jednym z najlepszych uniwersytetów w Singapurze było spełnieniem marzeń Priyadarshi Singha z Noidy. Ale mając do czynienia ze światem pogrążonym w szalejącej pandemii, Singh może być zmuszony do odroczenia studiów w tym roku. - Dostałem się na jeden z najlepszych uniwersytetów w Singapurze, ale postanowiłem odroczyć plany w obliczu pandemii. - Poczekam, jak się rozwinie sytuacja – powiedział. Nie jest jedynym, którego marzenie o studiowaniu za granicą zostało zniszczone przez Covid-19. Sceptycyzm narasta nawet wśród tych, którzy już zostali przyjęci na zagraniczne uniwersytety lub studiują.

- Razem z moimi przyjaciółmi wróciliśmy do Indii. Sytuacja z wirusem jest nieprzewidywalna, wkrótce wygasają nasze umowy wizowe i czynszowe - powiedział Vaishnavi Sridharan. Twierdzi, że uczęszczanie na zajęcia online po wydaniu ogromnej kwoty na przyjęcie na studia nie wydaje się tego warte. Pranshu Kumar dostał się na podyplomowy staż na Uniwersytecie w Brukseli, który zaczyna się we wrześniu. Jeśli sytuacja się poprawi, pojedzie tam. W przeciwnym razie poczeka na kolejny rok akademicki. - Uniwersytety mogą oferować kursy przez Internet, ale same lekcje online mogą być niewystarczające, szczególnie w przypadku kursów technicznych i praktycznych - powiedział.

Badanie przeprowadzone przez platformę Edu-tech Leverage Edu wykazało, że 76% ankietowanych studentów z Indii planuje kontynuować naukę za granicą w ciągu najbliższych 6-10 miesięcy. 16% studentów stwierdziło, że w lecie podejmie decyzję o studiach za granicą, a 8% rozważa opóźnienie decyzji z powodu wybuchu choroby Covid-19. - Uniwersytety dbające o środki bezpieczeństwa i posiadające przejrzystą komunikację mają kluczowe znaczenie, by przekonać międzynarodową społeczność studencką do realizacji planów - powiedział Akshay Chaturvedi, założyciel i dyrektor generalny LeverageEdu.com.

Zdaniem przedstawicieli University of Glasgow globalna pandemia powoduje powszechną niepewność wśród studentów na całym świecie planujących studia za granicą podczas nadchodzącego roku akademickiego: „Studenci indyjscy, podobnie jak inne narodowości, zastanawiają się, czy będą mogli rozpocząć studia na czas i czy będzie im bezpiecznie w wybranym kraju. Ta sytuacja także nas dotknęła”.

Zagraniczni konsultanci ds. edukacji uważają, że obecnie inwestycja w studia za granicą straciła nieco na znaczeniu. - Międzynarodowe szkolnictwo wyższe jest już bardzo drogie, a przy załamującej się gospodarce globalnej jeszcze bardziej zmniejszą się szanse na zatrudnienie w świecie post-Covid – podkreślają.

Źródło: www.indiatoday.in