Według najnowszej ankiety, przeprowadzonej przez Copenhagen School of Design and Technology (KEA), 43% studentów zagranicznych w Danii chce nadal mieszkać w tym kraju, 64% zamierza w nim pracować, a tylko 3% planuje wrócić do domu. - Młodzi ludzie wybierają Danię ze względu na karierę, demokrację i kulturę – oznajmiła Eva Valcke, dyrektor ds. kariery i współpracy KEA.

Badanie wykazało, że duńska państwowa dotacja edukacyjna, która jest dostępna pod pewnymi warunkami, nie była główną motywacją studentów zagranicznych do studiowania w Danii. Aż 71% z nich wymieniło zdobycie edukacji jako główny powód, 46% wskazało na możliwość kariery, dla 42% znaczenie ma duńskie społeczeństwo i kultura. 47% ankietowanych stwierdziło, że widzą siebie w Danii za pięć lat.

Z kolei wyniki badań z końca 2019 roku wykazały, że 83% studentów zagranicznych zdecydowało się na staż w Danii – to wyjątkowo wysoka liczba. Staże w Danii zapewniły zagranicznym studentom narzędzia do tworzenia sieci, z których mogą później skorzystać w celu znalezienia pracy. W dodatku duńskie firmy chętnie przyjmują zagranicznych studentów.

Źródło: www.cpgpost.dk