DAAD, organizacja odpowiedzialna za internacjonalizację w niemieckich instytucjach szkolnictwa wyższego, chce wzmocnić sukces akademicki studentów zagranicznych. Jednocześnie pracuje nad wdrażeniem strategii, dzięki której w tamtejszych kampusach nastąpi wzrost liczby obcokrajowców, w tym badaczy, do 15%.

Ostatnie dane wskazują, że około 13,8% studentów niemieckich uniwersytetów w 2019 roku to studenci zagraniczni. DAAD chce, aby połowa wszystkich niemieckich studentów miała „znaczące” doświadczenie międzynarodowe lub międzykulturowe poprzez studia za granicą, doświadczenia wirtualne lub „internacjonalizację w domu”. Według ankiety DSW/DZHW-Social przeprowadzonej w 2016 roku około 28% niemieckich studentów w kolejnych semestrach odbyło wizyty studyjne za granicą. - Aby zabezpieczyć atrakcyjność Niemiec jako miejsca studiów w sposób zrównoważony, ważne jest, aby studenci zagraniczni studiowali tutaj z takim samym powodzeniem, jak ich koledzy z Niemiec - podkreślali w raporcie analitycy DAAD.

Organizacja wspiera niemieckie uniwersytety w szkoleniu zagranicznych studentów jako wykwalifikowanych pracowników, co według rządu wymaga, by firmy utrzymywały swoją innowacyjność i zdobywały pozycję w globalnej konkurencji. Ze strategii wynika, że organizacja będzie zaangażowana w kompleksowe wsparcie i integrację studentów z zagranicy, w których nauczanie języka niemieckiego odgrywa kluczową rolę. Niedawne badanie wykazało, że liczba osób z zagranicy uczących się języka niemieckiego w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła (przy czym w Afryce nastąpił wzrost o prawie 50%).

Według prezydenta DAAD Joybrato Mukherjee strategia ta pomoże DAAD kształtować zagraniczną politykę naukową i rozszerzyć międzynarodowe stosunki uniwersyteckie w nadchodzących latach. DAAD ma również nadzieję, że zapewni ona i utrzyma pozycję Niemiec w pierwszej piątce krajów docelowych dla studentów i doktorantów z zagranicy. Oprócz większego nacisku na cyfryzację i współpracę międzynarodową, DAAD będzie dążyć do ściślejszej współpracy naukowej z Afryką.

- Pilnie potrzebujemy innowacyjnych i cyfrowych rozwiązań, aby nadal przyciągać doskonałych młodych ludzi do studiowania w Niemczech - dodaje sekretarz generalna DAAD, Dorothea Rüland. Jak wyjaśnia, DAAD jest zaangażowany w opracowywanie ofert cyfrowych dot. studiów w Niemczech. - W ten sposób promujemy jeszcze silniejsze sieciowanie na wszystkich poziomach uniwersytetu: w nauczaniu i badaniach, a także w administracji - mówi sekretarz generalna.

Źródło: www.thepienews.com