AGH z Krakowa oraz Politechnika Warszawska, Poznańska, Śląska i Uniwersytet Śląski znalazły się wśród konsorcjów, które uzyskały status Uniwersytetu Europejskiego. Komisja Europejska zaprezentowała dodatkowe 24 uniwersytety europejskie, które dołączą do pierwszych 17, wybranych już w 2019 roku.

Z 62 zgłoszonych wniosków wybrano 24 konsorcja, w skład których wchodzi 165 instytucji szkolnictwa wyższego z 26 państw członkowskich UE oraz innych krajów uczestniczących w Programie Erasmus+.

Z Polski jest jeden koordynator - AGH z Krakowa (European Space University of Earth and Humanity) oraz 4 partnerów: Politechnika Warszawska (European Universities of Technology Alliance), Poznańska (EUNICE - European University for Customised Education), Politechnika Śląska, EURECA-PRO The European University Alliance on Responsible Consumption and Production,) oraz Uniwersytet Śląski (Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs).

„Komisja Europejska odpowiedziała dziś w zdecydowany sposób na wezwanie studentów w sprawie umożliwienia większej swobody studiowania w całej Europie” – powiedział Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia.

Jak dodał, 41 uniwersytetów europejskich, wspartych kwotą 287 milionów euro z budżetu UE, to już namacalna rzeczywistość dla wielu studentów.

„Pandemia COVID-19 pokazała, że głębsza współpraca ponad granicami, dyscyplinami i kulturami jest jedynym sposobem na wyjście z kryzysu i na budowanie odporności. Uniwersytety europejskie są kluczowym elementem budulcowym obszaru edukacji dla Europy” - uważa Mariya Gabriel, komisarz ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzą one podstawową sieć uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości.

Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Źródło: www.gov.pl