Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła 24. konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Do 30 września br. kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy.

Celem stypendium - przypomniano w komunikacie FNP - jest uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).

Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni, posiadający stanowisko profesora, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 tys. euro miesięcznie i jest ono przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy. Konkurs jest skierowany do badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. Wnioski – składane w języku angielskim – oceniają niezależni recenzenci, będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się ocenami recenzentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2021 r.

"Stypendium Humboldta to szansa dla polskich i niemieckich naukowców na zacieśnienie lub rozwinięcie współpracy naukowej – mówi prezes FNP prof. Maciej Żylicz, cytowany w komunikacie. - Dla Fundacji to ponadto jeden ze sposobów na promowanie naszego kraju jako coraz bardziej atrakcyjnego miejsca do uprawiania nauki zarówno dla polskich, jak i zagranicznych naukowców".

Przyznawanie stypendium odbywa się na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dzięki tej umowie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dołączyła do podobnych organizacji z 19 krajów, które mają z Fundacją Humboldta analogiczne partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu tych wyróżnień najwybitniejszym uczonym. Od czasu uruchomienia pierwszego konkursu, stypendia na prowadzenie badań w wybranych ośrodkach w Polsce otrzymało 73 naukowców z Niemiec.

"Nazwa stypendium poprzez imię patrona nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech" - czytamy w komunikacie FNP.

Więcej informacji na temat stypendium na stronie internetowej.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce