Zastępcą Przewodniczącego Rady NAWA został dotychczasowy członek Rady - dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński, będący przedstawicielem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Marcin Krawczyński jest doktorem habilitowanym nauk o kulturze fizycznej, psychologiem. Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Jest członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a także studiów Comprehensive Business Management Program.

Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz DAAD. Odbył staże na uniwersytetach w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Kierownik kilku tematów badawczych, autor trzech monografii, współautor pięciu prac monograficznych, cztery prace pod redakcją, ok. 70 rozpraw i artykułów; ponad 100 wystąpień na kongresach i zjazdach naukowych, promotor 7 rozpraw doktorskich i wielu recenzji.  

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychologii Sportu, Association for Applied Sport Psychology (AASP), European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), International Society of Sport Psychology (ISSP), Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych (wiceprzewodniczący). Interesuje się m.in. problematyką wykorzystania psychologii w teorii sportu ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych, zagadnień grupy i komunikacji interpersonalnej, problematyką promocji zdrowia publicznego z wykorzystaniem metod psychologicznych i z zakresu kultury fizycznej u osób w różnym wieku.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!

Zespół „Perspektyw"