Przemysław Skrodzki został powołany na dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz stypendysta Postgraduate Diploma Programme na Aalborg University w Danii. Realizował staże, m.in. w Ministerstwie Finansów oraz Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku.

Podczas pracy w MNiSW odpowiadał za kluczowe projekty związane ze współpracą międzynarodową, dyplomacją naukową oraz promocją zagraniczną. Uczestniczył również w pracach zespołów przygotowujących ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz „Konstytucję dla nauki”. Urzędnik służby cywilnej.

Panu Dyrektorowi składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!
Zespół "Perspektyw