Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej został członkiem konsorcjum, które wspólnie będzie prowadziło międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie rozwijających się technologii bateryjnych. To pierwszy taki projekt na PW.

W projekt DESTINY zaangażowanych jest 20 uczelni, 12 centrów badawczych i narodowych agencji oraz 8 firm z kilku europejskich krajów: Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec, Słowenii i Polski. Projekt otrzymał finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Program Horyzont 2020).

Celem inicjatywy jest wykształcenie w ciągu pięciu lat 50 doktorów – mających wiedzę i umiejętności badawczo-techniczne oraz gotowych, by je wykorzystać w procesie wdrażania wypracowanych rozwiązań w gospodarce.

Każdy z konsorcjantów ma w projekcie przypisane zadania. Wydział Chemiczny PW jest wśród partnerów odpowiedzialnych za projektowanie wysoko wydajnych materiałów i połączeń między nimi, umożliwiających opracowanie nowatorskich rozwiązań dla przemysłu bateryjnego. Pracami na uczelni kieruje prof. Władysław Wieczorek.

Obecnie w projekcie DESTINY trwają prace nad przygotowaniem tematów. Oficjalny start przedsięwzięcia zaplanowany jest na 1 października 2020 roku. Na wiosnę 2021 roku przewidziano wybór tematów przez wyselekcjonowanych kandydatów. Pierwsza grupa ma rozpocząć studia jesienią 2021, a druga – jesienią 2022 roku. 

Źródło: www.pw.edu.pl