Francuska Najwyższa Rada ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego HCÉRES przyznała Politechnice Łódzkiej  certyfikat potwierdzający wysoką jakość kształcenia i badań w tej uczelni. Proces akredytacji trwał dwa lata.

W spotkaniach ze specjalistami z Francji uczestniczyło ponad 170 pracowników, studentów, absolwentów oraz partnerów uczelni. Politechnika Łódzka wypadła bardzo dobrze we wszystkich sześciu ocenianych kryteriach i uzyskała akredytację na 5 lat.

Rektor uczelni, prof. Sławomir Wiak zaznaczył, że znak jakości HCERES zwiększa widoczność i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym: Ułatwia przynależność do międzynarodowych zespołów badawczych oraz sieci i konsorcjów. Dla studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni jest także potwierdzeniem jej wiarygodności .

W raporcie końcowym zespół oceniający podkreślił m.in. szeroki zakres współpracy Politechniki Łódzkiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym i fakt, że uczelnia jest cenionym partnerem. Dostrzegł bardzo dobrze rozwiniętą sieć międzynarodowej wymiany studentów, zaangażowanie społeczności akademickiej w budowanie jakości kultury oraz świadomość zasad etyki zawodowej. Docenił także ogromne zaangażowanie pracowników, studentów oraz partnerów uczelni w realizację wspólnych działań.

HCERES jest renomowaną instytucją międzynarodową, która cieszy się uznaniem środowiska akademickiego. Jest członkiem European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), widnieje także w rejestrze European Quality Assurance Register (EQAR). Ma doświadczenie w akredytacjach instytucjonalnych i programowych na całym świecie.

Źródło: www.p.lodz.pl