Jak wynika z raportu Campus France, pomimo wzrostu liczby zagranicznych studentów przybywających do Francji, spadł odsetek studentów na całym świecie, którzy decydują się na studia w tym kraju. Pozycja Francji pozostaje stabilna, ale jest zagrożona z powodu coraz mniej licznych programów w języku angielskim oraz pojawienia się nowych, coraz bardziej popularnych miejsc docelowych.

W 2017 roku Francja przyciągnęła 5% mobilnych studentów na świecie (7% pięć lat temu). W roku akademickim 2018/19 studiowało w tym kraju 358 000 studentów zagranicznych, czyli o 21% więcej niż pięć lat temu. Francja pozostaje popularnym krajem szczególnie wśród studentów francuskojęzycznych.

Najpopularniejszymi krajami źródłowymi nadal są Maroko i Algieria (wzrost liczby studentów o 23% i 42% w latach 2013-2018). Nastąpił również duży wzrost liczby studentów z Wybrzeża Kości Słoniowej (77%), Włoch (58%) i Indii (130%). W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła liczba studentów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Ale zauważalne są również tendencje spadkowe. W 2018 roku Chiny wysłały do Francji o 6% mniej studentów w porównaniu z 2013 rokiem. Nastąpiło spowolnienie wzrostu liczby studentów z Europy i Azji (szczególnie z Wietnamu i Niemiec). Trend ten, zdaniem ekspertów, jest prawdopodobnie podyktowany wzrostem opłat za naukę dla studentów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sytuacja nie ulegnie poprawie zwłaszcza w efekcie epidemii.

Zdecydowana większość studentów zagranicznych studiuje na poziomie licencjackim i magisterskim. W roku akademickim 2018/19 23 474 osoby zdecydowały się na doktorat we Francji. W kraju odnotowano spadek ogólnej liczby doktorantów o 8% w ciągu pięciu lat, mimo że liczba doktorantów wzrosła niemal wszędzie na świecie.

Ponad 90 000 francuskich studentów ukończyło studia za granicą w 2017 roku. Maroko uchodzi obecnie za wschodzący rynek dla francuskich studentów, których liczba wzrosła tam dziewięciokrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat.

Źródło: www.thepienews.com