Obecny rektor UMB, prof. dr hab. Adam Krętowski został wybrany na kolejną kadencję na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Wyboru rektora dokonało kolegium 100 elektorów.

Rektor przedstawił plany dotyczące rozwoju uczelni na kolejne cztery lata. Do priorytetów należy m.in. dokończenie budowy szpitala zakaźnego na Dojlidach, budowa Centrum Genomu, Psychiatrii,  Biobanku, Ośrodka Badań Populacyjnych i Telemedycyny, Centrum Medycyny Regeneracyjnej,  Centrum Obrazowania Molekularnego (zaplecze do badania i produkcji radiofarmaceutyków), rozbudowa Centrum Symulacji Medycznych (wirtualna rzeczywistość, chirurgia laparoskopowa), remont wielu jednostek na trzech wydziałach, sal dydaktycznych i auli w UDSK, remont hali sportowej. Prof. Krętowski przypomniał także o dwóch flagowych projektach na UMB: Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie oraz Białystok Plus (badania kohortowe mieszkańców Białegostoku) i zapewnił, że będą one dalej rozwijane. Omówił także system motywacyjny dla naukowców. Badacze, którzy będą publikowali w renomowanych i wysokopunktowanych czasopismach otrzymają za to wysokie nagrody. Rektor zapowiedział też informatyzację dydaktyki (m.in. e-learning), rozwój umiędzynarodowienia, staży zagranicznych, wprowadzenie nowych kierunków (m.in: radiofarmacja, bioinformatyka – Big Data w medycynie).

Prof. Adam Krętowski jest rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku od 2016 roku. Profesor zwyczajny, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, pełni również obowiązki Kierownika Centrum Badań Klinicznych. Posiada specjalizację z diabetologii, endokrynologii oraz chorób wewnętrznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 250 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in.  Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i za działania, które znacząco wpłynęły na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W roku 2018 otrzymał tytuł „Osobowość innowacji” tygodnika „Wprost”.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!
Zespół "Perspektyw"