Prof. Andrzej Sokala został wybrany rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był jedynym kandydatem. "Czuję po tym wyborze jeszcze większy ciężar odpowiedzialności, niż przed wejściem na tę salę, ale sam tego chciałem" - podkreślił rektor-elekt.

Prof. Sokala od 2012 roku był prorektorem UMK ds. studenckich i polityki kadrowej. Za jego wyborem na rektora uczelni na kadencję 2020-2024 głosowało 181 elektorów, przeciw było 10, a 5 wstrzymało się od głosu. "Kiedy wchodziłem na tę salę, pomyślałem sobie tak: niech to się szybko skończy, spadnie mi ciężar z ramion. Teraz poczułem jednak, że ten ciężar odpowiedzialności jest jeszcze większy. Niestety, sam tego chciałem" - powiedział po wyborcze nieco żartobliwie rektor-elekt.

Prof. Sokala przed głosowaniem podkreślił, że w przypadku wyboru na stanowisko rektora zamierza zrobić wszystko, żeby wspierać aktywność i zaangażowanie społeczności uczelni, tworzyć warunki do ich rozwoju i likwidować ograniczające je bariery. "Bez harmonijnego rozwoju wszystkich części naszego uniwersytetu, wszystkich dyscyplin naukowych istniejących na naszej uczelni, bez autentycznej integracji nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi oraz studentów i doktorantów nie uda się nam wykorzystać tej historycznej szansy, jaką otrzymaliśmy, wchodząc do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni. Zapewniam, że będzie to moim nadrzędnym zadaniem i przedmiotem nieustannej uwagi" - mówił prof. Sokala.

Rektorem UMK, który jeszcze przez najbliższe tygodnie będzie kierował uczelnią, jest od 2012 roku prof. Andrzej Tretyn.

Prof. Sokala urodził się 12 maja 1955 roku. W 1989 roku uzyskał tytuł naukowy doktora. Habilitował się 10 lat później. Tytuł profesora nauk prawnych uzyskał w 2011 roku. W latach 2003-2005 był członkiem Trybunału Stanu. W październiku 2015 roku został wybranych przez Sejm VII kadencji sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale Sejm kolejnej kadencji podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej tego wyboru.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!
Zespół "Perspektyw"

Źródło: PAP – Nauka w Polsce