Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otrzymał międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej. Jest to pierwsza międzynarodowa akredytacja instytucjonalna przyznana uczelni, a także jedyna na Śląsku. Uczelnia dołączyła tym samym do grona 27 akredytowanych instytucji CEEMAN na świecie.

Akredytacja została przyznana na maksymalny okres, tj. sześć lat. IQA przyznawana jest uczelniom przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN, które posiada ponad 200 członków z całego świata. IQA to certyfikat jakości, potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, dobrego poziomu dydaktyki i badań naukowych, stabilności finansowej, a także wysokiej jakości kształcenia.

Bezpośrednią korzyścią z uzyskania międzynarodowej akredytacji jest większa rozpoznawalność na rynku światowym. Pracownicy uczelni będą dzięki temu bardziej atrakcyjnymi partnerami do międzynarodowych zespołów badawczych. Ponadto wzrasta wartość dyplomu UE Katowice w regionie, kraju i za granicą, zwiększając szanse studentów na zatrudnienie.

W swoim oficjalnym raporcie Komisja PRT CEEMAN, która odwiedziła uczelnię w dniach od 29 września do 2 października ubiegłego roku, bardzo wysoko oceniła opracowany w pierwszym kwartale 2019 roku raport samooceny. Raport został opracowany przez powołany przez rektora zespół ekspertów oraz zespół konsultantów ds. pozyskiwania akredytacji międzynarodowych. Ponadto komisja podkreśliła swoje zadowolenie z przebiegu wizyty oraz pozytywną atmosferę i profesjonalizm. Spotkała się z ponad 120 osobami. Byli to zarówno przedstawiciele władz uczelni, w tym prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek, pracownicy naukowi, jak i administracyjni, studenci, doktoranci, absolwenci, partnerzy z otoczenia biznesowego i instytucjonalnego itp. 

Źródło: www.ue.katowice.pl