Nagroda Specjalna za aktywność i zaangażowanie społeczne, Doktorantka na Politechnice Białostockiej

Średnia ocen 4,8 po pierwszym roku studiów doktoranckich to dla Yeuheniyi zdecydowanie za mało. Prowadzi badania naukowe i publikuje, popularyzuje badania w środowisku międzynarodowym, promuje Politechnikę Białostocką wśród kandydatów na studia i wśród młodych naukowców.

Yauheniya Barkun jest studentką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB. Jej obecne studia stanowią kontynuację studiów magisterskich na specjalności Management of Innovation and Business Development, które ukończyła na tym samym wydziale – z wyróżnieniem! – w roku 2016. Jest członkiem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów na swojej uczelni.

Mówi biegle po angielsku, rosyjsku i po polsku. Bierze aktywny udział w organizowaniu międzynarodowych konferencji na PB. Należy do zespołu organizującego co roku „International Week” na Wydziale Inżynierii Zarządzania, przyczyniając się w ten sposób do budowania sieci współpracy wydziału z przedstawicielami uczelni z krajów UE i pozaunijnych.

Tytuł rozprawy doktorskiej Yauheniyi brzmi Zarządzanie wizerunkiem regionu dla pozyskania i utrzymania talentów. Badania prowadzone przez nią w ramach doktoratu pomogą wypracować wytyczne do strategii rozwoju regionów Polski Wschodniej. W roku 2019 znalazła się w finale konkursu „Moje województwo. Podlaskie 2030”, który przeprowadza Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Jak podkreśla jej promotorka prof. Ewa Glińska, Yauheniya jest nie tylko bardzo utalentowana i pracowita. Wyróżnia ją też radość, z jaką uprawia naukę i bierze udział w działalności społecznej.