Zwycięzca w kategorii STUDIA MAGISTERSKIE, Uniwersytet Jagielloński

– Chciałabym, by moja obecność na studiach w Polsce pozwoliła społeczności Chin i Polski lepiej się poznać – tłumaczy Huiling Zhang, studiująca na Wydziale Polonistyki UJ na I roku kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (licencjat z polonistyki zrobiła w Chinach). Tego, że udaje jej się zrealizować swoje pragnienie, najlepiej dowodzi opinia nauczycieli akademickich. – Trudno wyobrazić sobie działalność mocniej skierowaną na budowanie mostów między naszymi narodami niż aktywność Huiling Zhang – konstatuje dr Dominika Izdebska-Długosz z UJ.

W Polsce mieszka i kształci się od października 2019 r., ale już dała się poznać jako studentka żywo zaangażowana zarówno w naukową, jak i kulturową (a raczej: międzykulturową) działalność na uczelni i poza nią. Przetłumaczyła (i opublikowała w Chinach) dzieła ze współczesnej literatury polskiej (opowiadanie Sławomira Mrożka i felietony Wisławy Szymborskiej), prowadziła (w języku polskim i chińskim) premierę filmu dokumentalnego pt. 70 lat wspólnej drogi, stale bierze udział w wydarzeniach kulturalnych w Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ oraz w spotkaniach Katedry Języka Polskiego jako Obcego UJ (np. współorganizuje dni kultur na uczelni). Na zajęciach zawsze wykazuje się aktywnością, a zdobytymi informacjami dzieli się z innymi studentami, rozsyłając wiadomości do kolegów z grupy.