Zwycięzca w kategorii STUDIA LICENCJACKIE, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

– Studia za granicą od zawsze były moim marzeniem – mówi Lien Chau Ton Nu, która w 2017 r. wybrała kierunek International Relations (studia I stopnia w języku angielskim) w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest stypendystką „International Scholarship Programme” Akademii WSB.

Aktywna, pracowita, wrażliwa na potrzeby środowiska wielokulturowego – tak można zdefiniować jej wkład w życie uczelni. Od początku studiów w Polsce bierze udział w licznych inicjatywach społecznych i edukacyjnych, np. współtworzyła International Students Association w Akademii WSB, organizuje warsztaty z cyklu „Get to know my country”, prowadzi warsztaty z medytacji i mindfulness dla studentów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii WSB, bierze udział w warsztatach i seminariach na temat wielokulturowości organizowanych w szkołach średnich województwa śląskiego – promuje kulturę swojego kraju oraz głosi idee pokoju (jest Agentem ds. Pokoju w World Peace Initiative i trenerką w Youth Peace Ambassadors Network) i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego. Jest też aktywną członkinią Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii WSB – prowadzi warsztaty z twórczego myślenia.

– Studiując w Polsce, staram się coś od siebie dać tutejszej społeczności, dlatego działam jako wolontariuszka i np. prowadzę zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży, kluby dyskusyjne i warsztaty – opowiada. Jej największą pasją jest promowanie idei społecznego i emocjonalnego uczenia (social and emotional learning) – w tym zakresie przygotowała projekt „Social and Emotional Learning, Mindfulness for Vietnamese Students”, który otrzymał wyróżnienie organizacji SEALNet (South Asian Service Leadership Network).