W auli Collegium Novum odbył się wykład Polska i Francja w Europie, który wygłosił wyjątkowy gość – prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron. Odwiedziny na Uniwersytecie Jagiellońskim były częścią oficjalnej wizyty francuskiej delegacji w Polsce.

Na początku swojego wystąpienia prezydent Macron odwołał się do wielowiekowej przyjaźni pomiędzy Polską a Francją. – Przez tysiąc lat europejskiej historii nasze państwa nigdy nie prowadziły ze sobą wojny. Łączą nas wspólne przekonania i umiłowanie wolności. Nie przypadkiem wielu Polaków na emigracji znalazło schronienie właśnie we Francji – mówił Emmauel Macron, wymieniając między innymi Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Marię Skłodowską-Curie. Podkreślił, że choć dla Polski historia XX wieku wygląda inaczej niż dla większości Europy i jest naznaczona dominacją i prześladowaniami ze strony reżimów nazistowskich i komunistycznych, to jednak jest ona krajem na wskroś europejskim, a jej starania i zasługi w dążeniu do pokoju znajdują swoje odzwierciedlenie w przyznawanych Polakom Nagrodach Nobla.

– Europa to nie tylko rynek zbytu, lecz przede wszystkim projekt polityczny i pokojowy. Krzewienie tożsamości i wartości europejskich mają dla tego projektu znaczenie nie poboczne, lecz egzystencjalne. Dystansowanie się od wspólnych wartości kulturowych i ideologicznych to błąd, który doprowadzi do podziałów, a gdy zabraknie jedności, Unia Europejska nie będzie w stanie wypełniać swojej misji. Można jednocześnie czuć się i Polakiem, i Europejczykiem – mówił Emmanuel Macron.

Prezydent Francji odniósł się również do przyszłości, jaka czeka Stary Kontynent. – Przed młodym pokoleniem Europejczyków stoją trzy wyzwania: bezpieczeństwo, walka ze zmianami klimatycznymi i edukacja. Możemy stawić im czoła tylko, gdy będziemy silni, zjednoczeni i solidarni. Unię Europejską zbudowali marzyciele. Państwo też bądźcie marzycielami – mówił prezydent Macron w końcowej części wystąpienia. Po jego zakończeniu prezydent Francji udał się na spotkanie z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem.

Jedną w pierwszych inicjatyw Emmanuela Macrona jako prezydenta Francji był pomysł stworzenia kilkunastu tzw. uniwersytetów europejskich, z których każdy składałby się z sieci kilku uczelni z co najmniej trzech państw członkowskich Unii Europejskiej. Ich celem byłoby zapewnienie najwyższych standardów edukacyjnych, zwiększenie integracji członków UE oraz budowanie głębszej europejskiej tożsamości kulturowej. W odpowiedzi na inicjatywę Emmanuela Macrona Uniwersytet Jagielloński wraz siedmioma wiodącymi uczelniami europejskimi – Katolickim Uniwersytetem Lowańskim (Belgia), Uniwersytetem Paryskim 1 (Francja), Uniwersytetem Complutense w Madrycie (Hiszpania), Wolnym Uniwersytetem Berlińskim (Niemcy), Uniwersytetem Edynburskim (Wielka Brytania), Uniwersytetem Bolońskim (Włochy) oraz Uniwersytetem Helsińskim (Finlandia) – powołał do życia sojusz UNA Europa. Sieć ta ma za zadanie stworzenie unikatowej formy współpracy, w ramach której prowadzone będą wspólne badania naukowe, programy edukacyjne oraz działania na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa europejskiego.

Oprócz nowo powstałej sieci UNA Europa, Uniwersytet Jagielloński należy również do Utrecht Network, Coimbra Group oraz The Guild of European Research-Intensive Universities. W ramach tych instytucji, jak również na podstawie indywidualnych umów, UJ współpracuje z 14 uczelniami francuskimi. Działania na tym polu prowadzą Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Polonistyki, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Politycznych i Międzynarodowych, a także wydziały wchodzące w skład Collegium Medicum.