29 stycznia zostaną uroczyście nagrodzeni laureaci pierwszej edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Internacjonalizacji / Internationalization Stars. Misją Nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Sekretariat nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" - prowadząca wspólnie z KRASP wieloletni program międzynarodowej promocji polskich uczelni "Study in Poland".

Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jana Szmidta. Kandydatów do nagrody zgłaszały władze szkół wyższych, organizacje studenckie oraz pracownicy i studenci polskich uczelni. Gala pierwszej edycji nagrody odbędzie się 29 stycznia w Gliwicach, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018".

Laureatami Nagrody "Gwiazdy Internacjonalizacji 2018" w poszczególnych kategoriach zostali:

W kategorii Gwiazda Badań - Research Star
dr hab. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W kategorii Gwiazda Zarządzania - Management Star
dr Magdalena Popowska, Politechnika Gdańska

W kategorii Gwiazda Kształcenia - Teaching Star
dr Monika Kopytowska, Uniwersytet Łódzki

W kategorii Gwiazda Marketingu - Marketing Star
Ewa Kiszka, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wschodząca Gwiazda - Rising Star
Emilia Wojtczak, Politechnika Poznańska

Przyznana także została specjalna nagroda za całokształt osiągnięć w zakresie umiędzynarodowienia:

Wybitna Gwiazda - Distinguished Star , która otrzymał

prof. dr hab. Jan Krysiński z Politechniki Łódzkiej

Prof. Krysiński, były czterokrotny rektor Politechniki Łódzkiej (wybierany w latach: 1990-1996 i 2002-2008), były przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, nagrodzony został w szczególności za utworzenie unikalnego Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, działającego od 1992 roku i prowadzącego kształcenie na 8 kierunkach studiów w języku angielskim i francuskim.

Sylwetki wszystkich laureatów prezentujemy w kolejnych tekstach Newslettera.

Kapituła Nagrody obradowała w składzie: prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK "Horyzont 2020", Liliana Lato, przewodnicza IROs Forum, Agata Lech, prezydent, Erasmus Student Network, dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, prof. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Politechniki Opolskiej, Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wskazała laureatów pierwszej edycji nagrody.

Laureaci otrzymają specjalne statuetki i dyplomy. British Council i FRSE ufundowały także dla nich (z wyjątkiem Distinguished Star ) wyjazdy na kluczowe międzynarodowe konferencje nt. umiędzynarodowienia: Going Global 2018 (Kuala Lumpur), NAFSA 2018 (Filadelfia) i EAIE 2018 (Genewa).

Zespół "Study in Poland" przyłącza się do gratulacji dla Wybitnych Laureatów!

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl