Już 22 lutego odbędzie się w Warszawie drugie szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Temat z grupy najbardziej gorących: International recruting agents at universities - how to work, manage and motivate them. Agent rekrutacyjny stał się nieodzownym ogniwem w procesie rekrutacji studentów zagranicznych. Szkolenie przybliży rolę agentów rekrutacyjnych na światowym rynku edukacyjnym. Omówione zostaną sposoby nawiązywania współpracy z agentami, kontroli jakości ich pracy, zawierania umów finansowych oraz prowadzenia współpracy na co dzień. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.

Podczas szkolenia zostaną poruszone i uporządkowane takie kwestie jak:

  • Wybór agencji rekrutacyjnych
  • Motywowanie i komunikacja
  • Zarządzanie współpracą z agentami
  • Marketing a agenci.

Program szkolenia

Prowadzącym szkolenie będzie znakomity ekspert Chris Price, dyrektor Adventus Education. Wykształcony w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Przez 20 lat pracował jako dyrektor biur międzynarodowych oraz działów marketingu międzynarodowego na publicznych i prywatnych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, w domu mediowym zajmującym się międzynarodowym marketingiem w szkolnictwie wyższym oraz w agencji rekrutującej studentów zagranicznych. Jako konsultant, Chris zajmuje się relacjami z agentami, marketingiem w edukacji, rekrutacją zagraniczną oraz marketingiem w sieci. Przez wiele lat był członkiem zarządu sekcji Marketing&Recruitment w EAIE.

Rejestracja

Akademia Internacjonalizacji to odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego w zakresie pogłębienia wiedzy na temat kluczowych aspektów umiędzynarodowienia uczelni i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem. W jej ramach realizowana jest oferta wysokojakościowych szkoleń prowadzonych przez wybitnych międzynarodowych i krajowych trenerów, ekspertów i praktyków. Akademia oferuje kompendium wiedzy i doświadczeń na temat internacjonalizacji dla pracowników uczelni działających na wszystkich poziomach zawansowania, a także tworzy sieć ekspertów - absolwentów Akademii. Już wkrótce stanowić będą oni główną siłę umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

www.studyinpoland.pl/akademia-internacjonalizacji