Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018", która odbędzie się 29-30 stycznia 2018 roku w Gliwicach. Organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez KRASP, Politechnikę Śląską i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Konferencja odbywa sie pod patronatem i z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

Na konferencję zostali zaproszeni wysocy przedstawiciele MNiSW, dyrektorzy NAWA, FRSE, KPK "Horyzont 2020" i wysocy przedstawiciele krajów będących w centrum zainteresowania polskich uczelni - Jonathan Knott, ambasador Wielkiej Brytanii i Margułan Baimukhan, ambasador Kazachstanu i Simon Gammell, dyrektor British Council w Polsce i dyrektor Olena Shapovalova z Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Wśród mówców będą wybitni przedstawiciele świata akademickiego oraz eksperci w zakresie internacjonalizacji. Wśród nich rektorzy i prorektorzy - profesorowie: Jan Szmidt (PW), Arkadiusz Mężyk (PŚl.), Marek Tukiendorf (PO), Jolanta Choińska-Mika (UW), Stanisław Bielecki (PŁ), Ryszard Naskręcki (UAM), Stanisław Kistryn (UJ), Michał Zasada (SGGW), Jarosław Bosy (UPWrocław), Marek Pawełczyk (PŚl.), Adam W. Jelonek (UJ) i Grzegorz Mazurek (ALK).

Konferencje z cyklu Studenci zagraniczni w Polsce są tradycyjnie miejscem debaty nt. strategii i praktyki internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego. W tym roku nacisk położymy na:

  • nowe rynki w zakresie pozyskiwania studentów zagranicznych,
  • upowszechnienie dobrych praktyk w promocji uczelni,
  • internacjonalizację badań naukowych,
  • budowę uczelnianych strategii umiędzynarodowienia
  • rolę partnerów regionalnych w zwiększaniu atrakcyjności studiów w Polsce.

Specjalna sesja, przygotowana przez British Council, poświęcona będzie brytyjskim doświadczeniom w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

Przewidujemy, że w konferencji weźmie udział ponad 200 osób, w tym rektorzy, prorektorzy oraz dyrektorzy ds. współpracy międzynarodowej i promocji polskich uczelni.

Tradycyjnie odbędzie się Gala Konkursu INTERSTUDENT 2018 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, a także po raz pierwszy wręczona zostanie Nagroda Środowiskowa "Gwiazdy Internacjonalizacji". W obecności wszystkich członków prezydium KRASP, gości i uczestników konferencji, Nagroda uhonoruje osoby, które wniosły wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w kategoriach: Management Star, Teaching Star, Research Star, Marketing Star, a także w dwóch kategoriach specjalnych: Distinguished Star i Rising Star.

A wszystko to w niepowtarzalnym postindustrialnym klimacie Śląska... W Gliwicach powinni być wszyscy, którym umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego leży na sercu!

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Program konferencji i rejestracja: www.studyinpoland.pl/konferencja2018