12 stycznia w Audytorium Maximum Wydziału Prawa i Administracji UAM odbyła się uroczystość nagrodzenia najlepszych szkół średnich w województwie wielkopolskim. Najlepszym liceum w województwie wielkopolskim w 2018 roku zostało I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu, a najlepszym technikum – Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.

O zwycięzcach wielkopolskich więcej:

www.licea.perspektywy.pl/wielkopolska, www.technika.perspektywy.p/wielkopolska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner i gospodarz Gali Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 przyjął i nagrodził dyplomami 10 najlepszych wielkopolskich liceów ogólnokształcących i 10 najlepszych techników. Wyróżnienia otrzymały również te szkoły, które przodowały w ostatnim roku w przygotowaniu uczniów do sukcesów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa, władze poznańskich uczelni, posłowie na Sejm RP z Wielkopolski.

Blisko 400 gości Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 przywitał prof. Tadeusz Wallas, prorektor uniwersytetu, który podkreślił znaczenie, jakie UAM przywiązuje do najwyższych standardów nauki, rozwoju i kształcenia. - Siłą uczelni są także dobrzy studenci, młodzież przygotowana w najlepszych szkołach średnich do dalszego zgłębiania wiedzy. Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i zapraszamy do kontynuowania naukowej kariery w jednej z najlepszych polskich uczelni.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, przybliżył zgromadzonym ideę i historię rankingów edukacyjnych, omówił także metodologię badania wyłaniającego licea i technika warte rekomendacji.- Cieszymy się z możliwości zaprezentowania wyników tegorocznego współzawodnictwa wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To znakomita okazja do popularyzacji najlepszych szkół średnich województwa, to zwrócenie uwagi na kulturę jakości edukacji i na jej coraz większą wartość z punktu widzenia uczelni zainteresowanych przyjmowaniem na studia jak najlepszych kandydatów.

Na ręce prof. Tadeusza Wallasa złożony został w imieniu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz Kapituły Rankingu dyplom uznania da Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyjątkowy wkład we współpracę z najlepszymi szkołami średnimi oraz za promocję najlepszych liceów i techników.

Po wręczeniu laurów najlepszym liceom i technikom województwa wielkopolskiego – w akcie tym uczestniczyła obok prof. T.Wallasa i W.Siwińskiego Izabela Albrecht, reprezentująca wielkopolskiego kuratora oświaty – głos zabrali dyrektorzy zwycięskich szkół. Mówcy podkreślali zbiorową pracę nauczycieli i uczniów, jako podstawę sukcesu swoich szkół, komentowali z wielką radością możliwość promocji osiągnięć na terenie własnego województwa a także, po prostu, informacyjną funkcję tego powtarzalnego badania.

- Jestem i byłem dumny nie tylko z możliwości odebrania przed dwoma dniami dyplomu w gronie najlepszych szkół średnich w ogólnopolskim rankingu Perspektyw w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, ale także tutaj, w Poznaniu, w murach uczelni, która wykształciła przecież większość nauczycieli Wielkopolski – powiedział Witold Gromadzki, dyrektor 1 LO w Swarzędzu. - Cieszę się z sukcesu każdego z moich uczniów, także wówczas, gdy nie jest pochodną rankingowych parametrów, ale wiem także, że rankingi są ważnym elementem edukacyjnego krajobrazu. Będę w nich walczył o jak najlepsze pozycje. Podejmiemy walkę nawet ze szczecińską Trzynastą – dodał z uśmiechem zwycięzca Wielkopolskiego Rankingu Liceów Perspektywy 2018.

Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego UAM.

Źródło: www.perspektywy.pl