Prof. Lauritz Holm-Nielsen, rektor Uniwersytetu w Aarhus w latach 2005-2013, został przewodniczącym międzynarodowego zespołu ekspertów, który weźmie udział w wyborze polskich uczelni badawczych. Jest on również współautorem raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego "2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System" przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility.

W przeszłości pełnił on wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. w latach 2012-2015 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), zaś w okresie 1993-2005 pracował jako główny ekspert Banku Światowego do spraw szkolnictwa wyższego. Obecnie prezes Duńskiej Fundacji Ochrony Przyrody (Den Danske Naturfond) oraz dyrektor wykonawczy Centrum Chińsko-Duńskiego (Sino-Danish Centre). Naukowo związany z botaniką.

Prof. Holm-Nielsen, wraz z zespołem, oceni przedstawione przez uczelnie wnioski konkursowe zawierające m.in. plany dotyczące podniesienia poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia, których realizacja przyczyni się do podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni. Tworzą go wybitni specjaliści, którzy mają szczególne osiągnięcia w zarządzaniu uczelniami reprezentującymi najwyższy poziom działalności naukowej i kształcenia, a także naukowcy cieszący się na świecie autorytetem w swoich dyscyplinach naukowych.

W skład zespołu wchodzi 15 naukowców z uznanych zagranicznych ośrodków akademickich. Są to m.in. osoby, które pełniły lub pełnią funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Jak zapewnia resort nauki, uczeni zostali wybrani w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki. Z pełną listą członków zespołu można zapoznać się na stronie MNiSW.

Panu Profesorowi składamy gratulacje i... trzymamy kciuki!
Zespół "Perspektyw"