21 maja 2019 r. w Warszawie odbyło się szkolenie „Rektorzy w Mediach Społecznościowych”, organizowane przez Fundację Edukacyjną PerspektywyPrzestrzeń from Facebook. Spotkanie, będące częścią programu Uczelnia w Mediach Społecznościowych, w którym uczestniczą 54 szkoły wyższe z całego kraju, adresowane było do władz uczelni: rektorów i prorektorów.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak wykorzystać swoją aktywność na Facebooku do tworzenia silnej marki szkoły wyższej i jak jest to istotne dla jej pozycji na globalnym rynku akademickim. Zostało to przedstawione na przykładzie najlepszych światowych uczelni: Harvardu, Stanfordu, New York University, Massachusetts Institute of Technology i Yale University. Spotkanie też pokazało, jak mierzyć korzyści wynikające z obecności uczelni w mediach społecznościowych.

Dodatkowo władze szkół wyższych mogły zapoznać się z dobrymi praktykami aktywności rektorów w mediach społecznościowych na polskich uczelniach. 22 szkoły wyższe były źródłem inspiracji do działań, które rektorzy mogą wykorzystać do budowania visibility uczelni i wzmacniania ich wizerunku na arenie międzynarodowej.

Celem projektu „Uczelnia w Mediach Społecznościowych” jest budowanie świadomości roli, jaką media społecznościowe odgrywają w kształtowaniu wizerunku szkoły wyższej, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także przekazanie środowisku akademickiemu wiedzy i praktycznych umiejętności w tym zakresie.

14 czerwca zapraszamy na kolejne szkolenie dedykowane pracownikom uczelni, którzy zakwalifikowali się do programu „Uczelnia w Mediach Społecznościowych”.

www.uczelniawmediachspolecznosciowych.pl