W ramach obchodów uroczystości z okazji 100-lecia wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu, odbyło się Seminarium Międzynarodowe: 100th Anniversary of Poznan University of Technology. Seminar on internationalization: strategy and mission. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 80 uczestników reprezentujących instytucje ściśle współpracujące z Politechniką Poznańską.

Instytucje te pochodzą z 15 krajów świata: Bośni i Hercegowiny, Chin, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Maroko, Niemiec, Peru, Polski, Portugalii, Tajwanu, Ukrainy, USA oraz z Włoch.

Zaproszonymi mówcami, którzy uświetnili to wydarzenie, byli:

  • Jonathan Knott - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
  • Prof. Johann Gamper - Vice-Rector for Research, Free University of Bozen-Bolzano, Włochy
  • James A. Myers, PhD - Associate Provost of International Education and Global Programs, Rochester Institute of Technology, USA
  • Prof. Svitlana Sivitska - Vice-Rector for Scientific and International Work, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Ukraina
  • Prof. Sebastien Grondel - Vice-President International Relations, Professor in Mechatronics, Université Haut-de-France, Francja
  • Prof. Poki Chen - Dean of College of Applied Sciences, National Taiwan University of Science and Technology, Tajwan

Była to niezwykła okazja do wymiany doświadczeń z zakresu umiędzynarodowienia uczelni wyższych i wskazania nowych obszarów oraz kierunków dalszej współpracy międzynarodowej. Jednocześnie też, co nie mniej ważne w kontaktach z partnerami biznesowymi, seminarium to pozwoliło poznać się bliżej i świętować ten doniosły i szczególny w historii uczelni moment. 

Źródło: www.put.poznan.pl