Uniwersytet Warszawski od 40 lat współpracuje z Uniwersytetem w Tybindze (Eberhardt-Karls-Universität Tübingen). Na UW odbyło się seminarium poświęcone wspólnym relacjom i obszarom przyszłej współpracy. Umowę między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Tybindze (UT) zawarto w październiku 1978 roku. – Była to druga umowa polskiej uczelni i uczelni zachodnioniemieckiej. Pierwsza została podpisana z Uniwersytetem w Bonn w maju 1978 roku – mówi Grażyna Andrejuk z Biura Współpracy z Zagranicą UW. Naukowcy z UW i UT współpracowali ze sobą w różnych dziedzinach m.in. historii, archeologii, nauk politycznych czy chemii. Wydano szereg publikacji naukowych.

17 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli władz obu uczelni, naukowców oraz absolwentów wspólnego programu studiów. Rozmawiano na temat dwóch obszarów współpracy – lektoratu języka polskiego na UT i wspólnego programu studiów oraz dziedzin, w których badacze mogli by ze sobą pracować.

– Lektorat na Uniwersytecie w Tybindze jest jedną z form współpracy między uczelniami, która do dziś istnieje. Od samego początku jednostkami zaangażowanymi w realizację umowy był Wydział Polonistyki i Instytut Germanistyki UW, a ze strony UT Wydział Filozofii. To właśnie na tym wydziale jest Slavisches Seminar, gdzie można studiować m.in. polonistykę. Inicjatorką współpracy z UW była prof. Ilse Kunert – dodaje pracownik BWZ UW. Zajęcia z języka polskiego prowadzili naukowcy z Wydziału Polonistyki UW m.in. prof. Mieczysław Dąbrowski, prof. Wojciech Dudzik, prof. Wiesław Rzońca. Od kilku lat lektorką jest Justyna Gołąbek.

W 2012 roku obie uczelnie zawarły umowę dotyczącą realizacji programu wspólnych studiów Joint Master’s Programme in the field of German-Polish trans-cultural studies. W trakcie dwuletniego programu studenci mogą spędzić jeden lub dwa semestry na uczelni partnerskiej. Wymiana odbywa się w ramach programu Erasmus. Studia kończą się uzyskaniem podwójnego dyplomu. Koordynatorem programu jest Instytut Germanistyki. Obecnie koordynatorką jest dr Justyna Górny.

Podczas seminarium została wznowiona umowa o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Tybindze. Umowę podpisali dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych i prof. Monique Scheer, prorektor UT zajmująca się sprawami międzynarodowymi.