Biblioteka Politechniki Gdańskiej, w ramach programu Erasmus+, organizowała w dniach 20–24 maja zagraniczny staż dla bibliotekarzy akademickich z różnych uniwersyteckich ośrodków Europy.

W stażu wzięli udział pracownicy Oulu University of Applied Sciences Library (Finlandia), Medicine Library Complutense University, Madrid (Hiszpania), Library & Information Centre, University of Patras (Grecja), ISEG – Lisbon School of Economics & Management – Library (Portugalia), University Library Erlangen-Nuernberg – Library (Niemcy), Stuttgart University Library (Niemcy), University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology (Słowenia) oraz Odisee Campus, Bruksela (Belgia).

Uczestników powitali prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora Politechniki Gdańskiej, oraz dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG (na zdjęciu). Podczas stażu odbyły się prezentacje i dyskusje związane z zagadnieniami nowoczesnego bibliotekarstwa, takimi jak m.in. usługi biblioteczne, użytkownik w bibliotece akademickiej, edukacja użytkowników biblioteki akademickiej, zarządzanie biblioteką akademicką, praca w zespole, otwarty dostęp do publikacji naukowych oraz historia i zbiory specjalne Biblioteki Politechniki Gdańskiej. Stażyści zapoznali się także z historią oraz kulturą Gdańska i Polski.

Źródło: www.pg.edu.pl