Dzięki studentom zagranicznym hiszpańska gospodarka zyskała ponad 2 mld euro w 2018 roku. Jak wynika z raportu Hiszpańskiego Instytutu Handlu Zagranicznego oraz stowarzyszenia EDUESPANA, szkoły językowe przyjmują największą grupę studentów spośród wszystkich sektorów.

Badania wykazały, że szacowana grupa 616 788 studentów zagranicznych, przyjętych w roku akademickim 2017/18, przyniosła hiszpańskiej gospodarce około 2 143 631 704 euro. Stwierdzono również, że zagraniczni studenci wspierają 5 340 etatów w samym sektorze edukacji.

W raporcie podkreślono, że podnoszenie świadomości na temat korzyści i potencjału sektora ma kluczowe znaczenie dla wsparcia korzystnych przepisów i eliminowania barier w celu rozwoju sektora. - Musimy ułatwić procesy, przez które muszą przechodzić studenci spoza UE, by móc kształcić się w Hiszpanii. W przeszłości obejmowały one długie i frustrujące procedury biurokratyczne, zniechęcające studentów do podejmowania studiów w naszym kraju - ocenia Cristina Grasset, współautorka raportu. Inną, niezbędną zmianą jest wzrost liczby programów nauczania w języku angielskim.

W raporcie oszacowano liczbę uczestników i wkład ekonomiczny międzynarodowych studentów w czterech sektorach hiszpańskiego systemu edukacji (Erasmus, szkoły językowe i kulturalne, szkoły biznesu i programy studiów za granicą). Sektor szkół językowych cieszył się największą liczbą studentów - 472 150, co daje łączny wpływ 793 102 474 euro.

Źródło: www.thepienews.com