Coraz więcej studentów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wybiera Irlandię w celu zdobycia wyższego wykształcenia. Ich liczba wzrosła o 45% w latach 2013-2017. Jednak atrakcyjność Irlandii może ucierpieć ze względu na trudności związane z procedurami imigracyjnymi, znalezieniem zakwaterowania i zatrudnieniem.

Według raportu zatytułowanego „Przyciąganie i zatrzymywanie międzynarodowych studentów”, przeprowadzonego przez Europejską Sieć Migracji, odsetek studentów w Irlandii z krajów spoza EOG konsekwentnie wzrastał z 9 325 w 2013 roku do 13 519 w 2017 roku. Odsetek studentów z UE pozostał w tym okresie niezmienny.

Wśród studentów, którzy uzyskali w 2017 roku zezwolenie na studia w pełnym wymiarze godzin, 25% pochodziło z USA, 17% z Indii, 15% z Brazylii, 14% z Chin i 5% z Kanady. Chiny były głównym krajem pochodzenia studentów spoza EOG, którzy uczęszczali na studia dzienne, w pełnym wymiarze godzin, w latach 2013–2017.

W celu zatrzymania wykwalifikowanych absolwentów z zagranicy Irlandia zezwala studentom spoza EOG, posiadającym dyplom, na pozostanie przez okres od 12 do 24 miesięcy po studiach w celu poszukiwania pracy w ramach tzw. „Third Level Graduate Programme”. W 2017 roku prawie 2090 studentów spoza EOG otrzymało pozwolenie na pobyt w kraju w ramach tego programu, co stanowi wzrost w porównaniu z 2012 rokiem (pozwolenie otrzymało wówczas 650 studentów). Liczba absolwentów spoza EOG, którzy uzyskali zezwolenie na pracę po ukończeniu studiów, również wzrosła (z 48 w 2013 roku do 871 w 2017 roku).

- Jednak niektórzy studenci nadal napotykają na przeszkody, m.in. opóźnienia w rejestracji imigracyjnej, brak zapewnienia przystępnego zakwaterowania dla studentów i zatrudnienia po ukończeniu studiów - powiedziała autorka raportu Sarah Groarke. Ponadto wskazała minimalne progi dochodów, wymagane w przypadku zezwoleń, jako potencjalną barierę dla absolwentów spoza EOG poszukujących zatrudnienia.

Doradca ds. międzynarodowych studentów w University College Dublin, Colum Cronin uznał zmiany w irlandzkim systemie imigracyjnym, takie jak zniesienie wizy wielokrotnej, za pozytywne. Pomogły one Irlandii w wyścigu o przyciągnięcie studentów.

Źródło: www.thepienews.com