W dniach 5-7 czerwca 2019 delegacja polskich uczelni odwiedzi Białoruski Państwowy Instytut Technologiczny (BSTU) oraz weźmie udział w obradach Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2019”, a także posiedzeniu Polsko-Białoruskiego Konsorcjum Szkół Wyższych. Na prośbę Ambasady RP w Mińsku, Fundacja Edukacyjna Perspektywy koordynuje wysiłki organizacyjne, związane z tą wizytą.

Delegacja kierownictwa polskich szkól wyższych przyjeżdża do Mińska na zaproszenie Białoruskiego Państwowego Instytutu Technologicznego, a także Ambasady RP na Białorusi.

Najważniejszą częścią trzydniowej konferencji będzie Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2019” – doroczna wiodąca debata o stanie polsko-białoruskich relacji gospodarczych, udział w której weźmie ponad 300 uczestników z obu krajów, reprezentantów administracji państwowej, instytucji biznesowych oraz samorządowych. Forum odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Mińsku – jednym z najnowocześniejszych budynków w stolicy Białorusi.

W wyjeździe wezmą udział przedstawicieli poniższych uczelni i instytucji:

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Opolska
  • Politechnika Białostocka
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Ambasada RP w Mińsku
  • Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Podczas trzydniowych obrad konferencji, przedstawiciele polskiej delegacji będą mogli wziąć udział w wielu sesjach tematycznych, natomiast część konferencji dedykowana polsko-białoruskiej współpracy akademickiej przewiduje wymianę doświadczeń oraz nawiązanie długoterminowych kontaktów pomiędzy władzami uczelni obu krajów. Temu właśnie tematowi zostanie dedykowane posiedzenie Polsko-Białoruskiego Konsorcjum Szkół Wyższych, które odbędzie się 7 czerwca 2019.

Bardzo cieszy nas sam fakt zaproszenia szerszego grona przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego na Białoruś, mamy nadzieję, że jest to dobry zwiastun ocieplenia relacji na poziomie instytucjonalnym.

Trzymamy kciuki za owocne obrady i wymianę doświadczeń!