Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przystąpił do inicjatywy PRME (Principles for Responsible Management Education). PRME (Principles for Responsible Management Education) to wspierana przez ONZ inicjatywa. Powstała w 2007 roku jako platforma podnosząca zagadnienia zrównoważonego rozwoju w uczelniach na całym świecie.

Inicjatywa pozwala obecnym studentom studiów biznesowych zrozumieć problematykę i daje im zdolność do wprowadzania zmian. Szkoły biznesu i zarządzania, a także inne instytucje szkolnictwa wyższego związane z zarządzaniem odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu sposobu myślenia i umiejętności przyszłych liderów i mogą być potężnymi czynnikami zrównoważonego rozwoju firmy.

Wizją PRME jest realizacja celów zrównoważonego rozwoju poprzez edukację w zakresie odpowiedzialnego zarządzania. Misją jest przekształcenie edukacji w zakresie biznesu i zarządzania oraz rozwój odpowiedzialnych liderów jutra.

Koordynatorem kontaktów z PRME ze strony uczelni jest dr hab. Magdalena Rojek-Nowosielska, członek Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności (Green Team).

Więcej informacji na stronie:
http://www.ue.wroc.pl/uczelnia/19508/prme_principles_for_responsible_management_education.html

Źródło: www.ue.wroc.pl