Według statystycznego raportu Narodowej Agencji Programu Erasmus + z wyjazdów realizowanych, w jego ramach, w roku 2016/2017 Uniwersytet Łódzki znalazł się na pierwszym miejscu wśród polskich uczelni, jeśli chodzi o liczbę zrealizowanych wyjazdów nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych przed takimi uczelniami jak Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Śląski.

Uniwersytet Łódzki jest również w ścisłej czołówce pod względem łącznie zrealizowanych wyjazdów nauczycieli w celach dydaktycznych i pracowników w celach szkoleniowych. Uniwersytet wyprzedza w tym zestawieniu jedynie Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Warszawski. Tak wysokie pozycje to efekt strategii Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie umiędzynarodowienia. Kładzie on bowiem duży nacisk na współpracę z zagranicznymi uczelniami w zakresie mobilności. - Osiągnięty wynik – 292 wyjazdy, plasujący Uniwersytet Łódzki na pierwszym miejscu w Polsce, wiąże się z polityką uczelni, która dąży do jak najlepszego wykorzystania przyznanych środków i ogłasza dodatkową kwalifikację na zwalniane przez pracowników miejsca - mówi Aneta Sorbjan, zastępca kierownika Biura Współpracy z Zagranicą.

Uniwersytet Łódzki jesteśmy popularną uczelnią wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych z zagranicy. Jest on na trzecim miejscu pod względem liczby przyjazdów studentów z europejskich uczelni partnerskich na wymianę. Większą popularnością cieszą się jedynie Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Również pracownicy uczelni zagranicznych często odwiedzają łódzką uczelnię, która znajduje się na czwartym miejscu w Polsce pod względem liczby przyjazdów nauczycieli i pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych.

Źródło: www.uni.lodz.pl