Do 30 kwietnia trwa nabór do V edycji Programu Stypendialnego im. Łukasiewicza, skierowanego do studentów państw rozwijających się. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowana w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

Program umożliwia odbycie bezpłatnych studiów II stopnia na w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Jego uczestnicy mają okazję poznać polską kulturę i język, a także nawiązać znajomości z polskimi studentami i pracownikami naukowymi polskich uczelni.

Jak podaje NAWA, stypendyści będą rekrutowani w pierwszej kolejności z następujących państw: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam.

Studia II stopnia poprzedzone są kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (odbywa się on również na warunkach stypendialnych), podczas którego stypendyści rozwijają znajomość języka polskiego umożliwiającą im podjęcie kształcenia.

Kandydaci są kwalifikowani w trybie konkursowym, w oparciu o ocenę merytoryczną wniosków przeprowadzaną przez ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, będących pracownikami naukowymi polskich uczelni.

Nabór do Programu jest organizowany raz w roku, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: https://programs.nawa.gov.pl/login

Ignacy Łukasiewicz, patron programu, był wybitnym polskim wynalazcą, farmaceutą, pionierem przemysłu naftowego, twórcą lampy naftowej.

PAP - Nauka w Polsce