8 marca w Paryżu, w historycznej przestrzeni Sorbony zainaugurowany został Polsko-Francuski Rok Nauki. W Polsko-Francuskim Forum Rektorów udział wzięli przedstawiciele KRASP oraz francuskiej CPU, a także NCN, NCBiR, NAWA i KRD.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat współpracy polsko-francuskiej w zakresie innowacji i badań – finansowania agencji oraz mobilności studentów. Omówione zostały role uczelni w obronie wartości europejskich. Istotnym punktem programu była współpraca w zakresie studiów doktoranckich. Zaprezentowano również szereg projektów z obszaru EHEA.

Forum zostało zorganizowane przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasady RP w Paryżu.

Źródło: www.krasp.org.pl