13 grudnia br. w Wiedniu, na zakończenie spotkania odbywającego się pod hasłem "Universities for Enlightenment", przewodniczący konferencji rektorów 10 krajów Europy Środkowej podpisali deklarację, wskazującą na zagrożenia podstawowych wartości, na których oparte jest funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa, oraz odpowiedzialność uczelni za kształtowaniu tych wartości wśród studentów i w całym społeczeństwie.

Źródło: www.krasp.org.pl