Podczas gdy liczba międzynarodowych studentów studiujących w USA generalnie spadła, ich liczba na Hawajach utrzymuje się na stabilnym poziomie. Jak wynika z raportu Departamentu Biznesu, Rozwoju Gospodarczego i Turystyki, studenci zagraniczni wygenerowali w tym amerykańskim stanie 477,5 mln USD. Jednak coraz częściej biorą oni udział w kursach krótkoterminowych.

Raport wykazał, że studenci zagraniczni wsparli 5264 miejsca pracy, wygenerowali ponad 219 milionów USD w dochodach gospodarstw domowych i ponad 38 milionów USD w podatkach państwowych. Wydali oni 18 697 USD rocznie na koszty utrzymania i czesne.

W 2017 roku na Hawajach kształciło się łącznie 12 916 obcokrajowców. Studenci krótkoterminowi stanowią ponad połowę wszystkich międzynarodowych studentów. W ciągu ostatniego roku nastąpił wyraźny wzrost krótkoterminowych studentów uczestniczących w programach szkoleniowych, w tym w kursach językowych. Według raportu, studenci krótkoterminowi stanowią ponad połowę wszystkich międzynarodowych studentów. 

Aby przyciągnąć więcej długoterminowych studentów, władze stanu promują zalety Hawajów: turystykę (szczególnie ekoturystykę), naukę o kosmosie i morzu, studia międzykulturowe i językowe, a także specjalistyczne szkolenia w zakresie pomocy ofiarom katastrof, które wzbudzają zainteresowanie ze strony partnerów w Azji Południowo-Wschodniej.

Hawaje koncentrują się na studentach z krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Podpisały również umowę z umowę z indyjskim stanem Goa, pracując nad wspólnym programem uniwersyteckim. Najwięcej studentów zagranicznych studiujących na Hawajach pochodzi z Japonii, Korei i Chin. Duża liczba osób przyjeżdża także z Filipin, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu. Najwięcej studentów z Europy pochodzi ze Szwajcarii, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Francji.

Źródło: www.thepienews.com