Rząd francuski zamierza przyciągnąć pół miliona studentów z zagranicy do 2027 roku. W związku z tym opracował strategię wraz z Campus France, dzięki której ten cel zostanie osiągnięty. Zawiera ona kilka kluczowych elementów, mających sprawić, że obcokrajowcy wybiorą Francję na miejsce edukacji.

Najważniejszymi punktami strategii są: uproszczenie francuskiego systemu wizowego dla studentów, zwiększenie kursów języka angielskiego poprzez usunięcie prawnych przeszkód, potrojenie dostępnych międzynarodowych stypendiów oraz uruchomienie globalnej kampanii wizerunkowej Francji jako kraju, w którym warto studiować.

System wizowy ma wysoki priorytet, ponieważ 51% studentów zagranicznych określa go jako problematyczny. Campus France zalecił, aby mieli oni pierwszeństwo podczas ubiegania się o wizę. Zdaniem instytucji proces aplikacji powinien być dostępny na portalu cyfrowym. Campus France zarekomendował również zwiększenie liczbę kursów języka francuskiego dla osób niebędących Francuzami. Pomoże to wesprzeć integrację tych osób z francuskim społeczeństwem. Nowe kursy będą finansowane przez rząd.

W celu zwiększenia rekrutacji, francuski rząd zaoferuje 15 000 stypendiów dla studentów zagranicznych (obecnie jest ich 7000). Prawdopodobnie wiele z nich jest adresowanych do osób z krajów Afryki, głównie Maghrebu. Zgodnie z dokumentem strategicznym zostanie uruchomionych około 6 000 dodatkowych stypendiów instytucjonalnych

Plan ten zostanie sfinansowany przez rząd w wysokości 10 mln euro w 2019 r. z funduszu zwanego "Witamy we Francji". Będzie on jednak wykorzystywany głównie przez studentów mieszkających w krajach UE i studentów Erasmusa.

Źródło: www. thepienews.com