Miło nam poinformować, że w dniach 6-7 marca 2020 roku, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbędzie się XXXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2020. Salon ten, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, jest wydarzeniem mającym stałe miejsce w kalendarzach szkół i uczelni.

Główną częścią edycji 2020 będzie Salon Szkół Wyższych prezentujący uczelnie nie tylko z Warszawy, ale i z całej Polski. Możliwości i warunki kształcenia za granicą omawiane będą w ramach Salonu „Study Abroad”. Z kolei podczas Salonu Najlepszych Liceów i Techników, adresowanego do absolwentów szkół podstawowych, nacisk położony zostanie na licea i technika najlepiej kształcące w zakresie informatyki i nowych technologii.

Salon rozpocznie Debata Edukacyjna z udziałem rektorów stołecznych uczelni, władz edukacyjnych stolicy, dyrektorów szkół i ekspertów edukacyjnych. Jej tematem będzie Warszawa jako europejski lider edukacji, podczas której przedyskutowane zostaną m.in.  działania mające na celu zwiększenie internacjonalizacji szkolnictwa średniego i wyższego.

Poprzez Międzynarodowy Salon Edukacyjny pomagamy młodzieży z zarówno z Warszawy, Mazowsza, jak i całej Polski w wyborze najlepszej ścieżki edukacji – szkoły średniej, studiów w kraju i za granicą oraz kariery zawodowej, wspieramy innowacyjność i przedsiębiorczość, przyczyniamy się do upowszechnienia wiedzy o polskich uczelniach i ich ofercie kształcenia.

Zapraszamy uczelnie do udziału w tym wydarzeniu.

Szczegółowa oferta udziału na www.salon.perspektywy.pl