3 grudnia 2019 roku na uczelni gościły przedstawicielki Ambasady Azerbejdżanu w Polsce. Radca, Mehriban Samadova i Nurana Orudzewa spotkały się z władzami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studentami pochodzącymi z Azerbejdżanu. Podczas wizyty omawiano zagadnienia związane z kształceniem oraz pobytem studentów z tego kraju na uczelni.

W spotkaniu wzięli udział: rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski, prof. Urszula Bobryk, prorektor ds. studenckich, dr Ewelina Panas, koordynator UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia oraz studenci.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 4 lat podejmuje intensywne działania zorientowane na pozyskiwanie studentów oraz wzmacnianie wizerunku UMCS w Azerbejdżanie. W 2015 roku na UMCS studiowało na kierunkach anglojęzycznych 3 studentów z Azerbejdżanu, w obecnym roku akademickim – 18.

Źródło: www.umcs.pl

Fot. Bartosz Proll