Według danych Instytutu Edukacji Międzynarodowej (IIE) oraz Departamentu Stanu ds. Edukacyjnych i Kulturalnych Stanów Zjednoczonych w roku akademickim 2017/18 za granicą studiowało ok. 341 751 studentów amerykańskich. Oznacza to wzrost o 2,7% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Kraje europejskie (54,9%) pozostają najpopularniejszymi destynacjami wśród studentów amerykańskich. Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Francja i Niemcy stanowią pod tym względem pierwszą piątkę. Liczba studentów amerykańskich w Japonii wzrosła o 12,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, w Grecji o 20,0%, w Holandii o 15,4%, w Izraelu o 11,9%, a w Argentynie o 11,2%. Liczba Amerykanów studiujących w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zmalała o 1,4% z powodu gwałtownego spadku na Kubie. Jednak z wyłączeniem Kuby liczba amerykańskich studentów w tym regionie wzrosła o 3,1%.

Populacja studentów studiujących za granicą nadal się dywersyfikuje, przy czym prawie jedna trzecia (30%) studentów w roku akademickim 2017/18 identyfikowała się jako członek mniejszości rasowej lub etnicznej (23,7% w roku akad. 2012/13)

Jeśli chodzi o studentów przybywających do USA, w roku akademickim 2018/19 studenci zagraniczni osiągnęli najwyższy poziom w historii tego kraju, co stanowi 5,5% całkowitej populacji amerykańskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie.

Źródło: www.thepienews.com