14 listopada w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gościli przedstawiciele prowincji Anhui Chińskiej Republiki Ludowej. Spotkanie było okazją do rozmów na temat współpracy polsko-chińskiej oraz podejmowanych działań w przyszłości w tym zakresie.

Uczestniczyła w nim delegacja w składzie: Peng Hui – wiceprzewodniczący Chińskiego Instytutu Kultury prowincji, Tao Xiaofang – dyrektor w Chińskim Instytucie Kultury prowincji, Sun Haoran – reprezentant Politechniki w Anhui, Zhuo Haiyan – przedstawiciel miasta Chuzhou, prof. Jiang Hao – reprezentujący szkołę i jednostki administracji miasta Hefei oraz prof. Gao Fei ­– dziekan Akademii Sztuk Pięknych w prowincji Anhui.

Gości podjął prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ. Ze strony uczelni w spotkaniu wzięli również udział: dr hab. Małgorzata Kaniowska, prodziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, dr hab. Łukasz Kliś, dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych, dr Barbara Morcinek-Abramczyk ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Anna Gawryś reprezentująca Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Agata Wójcik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą oraz Joanna Laskowska, kierownik Biura ds. Rozwoju Międzynarodowego.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania potencjału Uniwersytetu Śląskiego, w tym przede wszystkim muzycznej, artystycznej i edukacyjnej działalności uczelni. Omówiony został zakres i forma współpracy uczelni z partnerami chińskimi, a także działania związane z nauczaniem języka chińskiego na UŚ i w regionie oraz języka polskiego w Chinach.

Źródło: www.us.edu.pl