15 i 18 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się bilateralne spotkania z przedstawicielami dwóch azjatyckich uczelni: Srinakharinwirot University z Tajlandii oraz Uniwersytetu Tamkang na Tajwanie. Podczas wizyt rozmawiano o współpracy naukowej i wymianie studenckiej.

15 listopada 2019 r. Uniwersytet Warszawski odwiedziła delegacja z Srinakharinwirot University, największego tajskiego uniwersytetu z siedzibą w Bangkoku. Spotkanie przedstawicieli obu uczelni odbyło się na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uczestnicy rozmawiali o przyszłości współpracy pomiędzy uniwersytetami oraz uroczyście podpisali Memorandum of Understanding, czyli dokument, w którym strony wyrażają wolę wzajemnej współpracy.

W skład delegacji gości wszedł prezydent Srinakharinwirot University prof. Somchai Santiwatanakul wraz z dziekanami i prodziekanami tamtejszych wydziałów oraz wiceprezydentem odpowiedzialnym za relacje międzynarodowe prof. Pritem Supasetsiri i prof. Pansiri Phansuwan odpowiedzialną za sprawy naukowe. UW reprezentowała prorektor prof. Jolanta Choińska-Mika oraz naukowcy z WNPiSM, w tym dr hab. Daniel Przastek, który koordynował debaty.

18 listopada na Uniwersytet Warszawski przyjechała kolejna delegacja zagranicznych gości. Tym razem byli to przedstawiciele Uniwersytetu Tamkang na Tajwanie, który jest uczelnią partnerską Uniwersytetu Warszawskiego od 2001 roku. Podczas wizyty goście oraz gospodarze rozmawiali o możliwości rozszerzenia współpracy bilateralnej. Zostały też odnowione umowy o współpracy akademickiej oraz o wymianie studenckiej – podpisano je na kolejne 5 lat.

Stronę gości reprezentował prezydent Tamkang University dr Huan-Chao Keh, dziekani wydziałów oraz przedstawiciele administracji uczelni. Podobnie ze strony UW na spotkaniu obecni byli przedstawiciele jednostek uczelni, rektor prof. Marcin Pałys oraz prorektor prof. Jolanta Choińska-Mika.

Źródło: www.uw.edu.pl