Bazy danych i narzędzia bibliometryczne – wyzwania i możliwości – to temat trzeciego seminarium w ramach International Visibility Project realizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Spotkanie odbyło się 29 października w hotelu Novotel Warszawa Centrum. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 20 uczelni zaangażowanych w projekt.

- Nasze spotkanie dotyczy tym razem najważniejszych „narzędzi” rankingowych, czyli baz danych. Chcemy także przedstawić aktualne działania w ramach IntVP  – powiedział Waldemar Siwiński, kierownik International Visibility Project, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy otwierając seminarium. Podziękował przedstawicielom szkół wyższych za przygotowanie raportów samooceny w trudnym dla nich okresie związanym z aplikowaniem do I konkursu MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Jak podkreślił, wyniki tego konkursu będą analizowane podczas dorocznej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – rankingi a strategiczne zarządzanie uczelnią”, która odbędzie się w dniach 3 - 4 grudnia br.

Seminarium jest także okazją do podsumowania udziału przedstawicieli uczelni z projektu w światowych konferencjach rankingowych. Wnioski po wyjeździe na THE World Academic Summit w Zurichu przedstawiła dr Joanna Morawska-Jancelewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczególnie dużo uwagi dr Morawska-Jancelewicz poświęciła planowanym zmianom w metodologii Rankingu THE, które nastąpią już w roku 2021. Jak podkreśliła, wymagają one dogłębnej analizy w polskich uczelniach, które w tegorocznej edycji nie znalazły się w tym zestawieniu (zwyciężył Oxford University, generalnie dominują w rankingu uczelnie brytyjskie i amerykańskie).

W programie III seminarium projektowego znalazły obszerne sesje Clarivate Analitics Narzędzia Clarivate Analytics do analizowania pozycji uczelni w rankingach akademickich”, Elseviera „Weryfikacja danych bibliometrycznych uczelni w rankingach i ich monitorowanie – na przykładzie Scopus i SciVal” oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) „Działania OPI związane z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”: zmiany w POL-onie i systemie raportowania danych przez uczelnie”.