15 października odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji „Study in Poland” „Ustawa 2.0 i najnowsze zmiany w rekrutacji i obsłudze cudzoziemców” w warszawskiej Golden Floor Plaza. Szkolenie dotyczyło najnowszych zmian w przepisach dotyczących obsługi i rekrutacji kandydatów i studentów zagranicznych na polskich uczelniach.  

Szkolenie prowadzone było przez Marię Stós, zastępcę kierownika Działu Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 7 lat zajmuje się ona kwestiami rekrutacji i toku studiów cudzoziemców, promocją zagraniczną, przygotowaniem aktów prawnych oraz procedur dotyczących rekrutacji na studia. Uczestniczy w targach zagranicznych oraz w spotkaniach z osobami zainteresowanymi podejmowaniem studiów w Polsce organizowanymi za granicą. Prowadzi szkolenia dla pracowników uczelni z zakresu procedur administracyjnych, obsługi cudzoziemców oraz weryfikacji zagranicznych dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy uczelni zajmujący się bezpośrednio rekrutowaniem cudzoziemców na studia oraz ich obsługą w czasie studiów w Polsce, a także pracownicy firm działających na rzecz pozyskiwania studentów zagranicznych na polskie uczelnie.

Przedmiotem szkolenia były najnowsze zmiany w prawodawstwie dotyczące rekrutowania i obsługi cudzoziemców na uczelniach ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 2018 roku,
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów
  • Ustawy o języku polskim, wraz z najnowszymi zmianami, oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy
  • wybranych zagadnienia Ustawy o Cudzoziemcach;
  • Ustawy o Karcie Polaka

www.studyinpoland.pl/akademia-internacjonalizacji/