Dr Wojciech Kamieniecki został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kamieniecki był pełniącym obowiązki dyrektora NCBR od 16 kwietnia br.

"Dr Wojciech Kamieniecki będzie pełnił funkcję Dyrektora NCBR w wyjątkowym okresie: zamknięcia obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i wypracowania nowych europejskich mechanizmów finansowania prac badawczo-rozwojowych" – powiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW. "To duże wyzwanie, ale też szansa, aby pod kierownictwem nowego dyrektora, NCBR jako kluczowy podmiot łączący naukę i biznes, aktywnie wpływał na kształtowanie polityki innowacyjnej nie tylko Polski, ale też Europy w kolejnych latach" - podkreślił.

Wojciech Kamieniecki od 16 kwietnia 2019 roku był pełniącym obowiązki dyrektora NCBR po tym, jak poprzedni dyrektor instytucji - prof. Maciej Chorowski - złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Wcześniej dr Kamieniecki zasiadał w radzie NCBR wśród członków reprezentujących środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

"Nominacja to dla mnie zaszczyt i jednocześnie wielkie zobowiązanie. Centrum przez lata swojego funkcjonowania dobrze wpisało się w krajobraz rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Dzięki środkom otrzymanym z NCBR powstało wiele innowacyjnych rozwiązań i produktów" – skomentował swoje powołanie dr Wojciech Kamieniecki.

"Dziś stoimy przed kolejnymi wzywaniami. Niezwykle dynamiczny rozwój technologii, rosnąca konkurencja międzynarodowa, to rzeczywistość, w której przyszło nam funkcjonować. NCBR ma możliwości i odpowiednie zaplecze, by skutecznie kreować kierunki prac prowadzących naukę i gospodarkę w sferę nowoczesności. Jestem pewny, że taki cel uda się nam realizować przez kolejne lata dzięki współpracy biznesu, nauki i administracji publicznej" - dodał Kamieniecki.

Wojciech Kamieniecki jest absolwentem Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Ekonomia i Zarządzanie. W latach 2016-2018 był dyrektorem NASK - Państwowego Instytutu Badawczego nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. W 2017 roku otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jest autorem publikacji naukowych m.in. na temat strategii rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwami.

NCBR jest rządową agencją, która wspiera komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizację projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. Poza tym dba o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców.

Głównym zadaniem NCBR jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Panu  Doktorowi składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!
Zespół "Perspektyw"

Źródło: PAP - Nauka w Polsce