Uczelnia otrzymała z Komisji Europejskiej blisko 430 tys. EUR (ok. 1.850.000 zł) na kolejny projekt mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi. Wniosek uzyskał 1932 punkty z 2000 możliwych. 

- Do udziału w projekcie zostały zaproszone szkoły wyższe w takich krajach, jak: Algieria, Armenia, Białoruś, Brazylia, Kambodża, Gruzja, Honduras, Indie, Indonezja, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Maroko, Meksyk, Panama, Rosja, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan. Współpraca będzie trwała 2 lata. Dzięki niej Politechnika Lubelska stale podnosi poziom umiędzynarodowienia – mówi dr Celina Handzel z Biura Kształcenia Międzynarodowego PL.

Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi obejmie:

  • wyjazdy i przyjazdy studentów na jeden semestr studiów lub praktyki w PL,
  • przyjazdy oraz wyjazdy nauczycieli akademickich, aby prowadzić zajęcia dydaktyczne,
  • przyjazdy oraz wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.
  • Rekrutacja studentów i pracowników PL odbędzie się we wrześniu.

Źródło: http://www.pollub.pl