Jak wynika z danych, niemieckie uczelnie gościły w 2018 roku 374 583 studentów zagranicznych, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że cel przyjęcia na studia 350 000 cudzoziemców do 2020 roku został nie tylko osiągnięty, ale i przekroczony o 7%. 

- Niemcy przyciągają coraz więcej studentów i badaczy z zagranicy. Możemy być z tego dumni i powinno to zachęcić nas do jeszcze lepszego działania - powiedziała minister edukacji, Anja Karliczek. Dodała, że wyniki są oznaką jakości niemieckiego systemu edukacji i że prawie 42 000 zagranicznych absolwentów ma do odegrania istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb wykwalifikowanej siły roboczej w tym kraju.

Gerrit Bruno Blöss, dyrektor zarządzający Study.eu, dodał, że osiągnięte liczby są zgodne z oczekiwaniami: Kiedy Niemcy osiągnęły swój cel 350 000 studentów zagranicznych, skoncentrowaliśmy się na podniesieniu jakości edukacji, szczególnie w programach anglojęzycznych. Oczekujemy, że liczba studentów zagranicznych w Niemczech będzie dalej rosnąć, niezależnie od zmiany punktu ciężkości strategii. Powstaje także luka demograficzna, co oznacza, że miejsca zajmowane przez niemieckich studentów zwolnią się w nadchodzących latach.

Azja i Pacyfik stanowią regiony, z których pochodzi najwięcej studentów zagranicznych w Niemczech (30%). Europa Zachodnia zajmuje drugie miejsce (19%). Region Bliski Wschód oraz Północna Afryka znajduje się na trzeciej pozycji (16%) - w tym przypadku odnotowano silny wzrost o 34% od wydania poprzedniej publikacji statystycznej, podczas gdy udział Afryki Subsaharyjskiej zmniejszył się o 20%.

Z Chin pochodzi najwięcej studentów zagranicznych - 37 000. Indie pojawiły się na pozycji drugiej. Ponad 50% studentów z Chin i z Indii, ale także z Syrii, Kamerunu i Iranu, studiuje kierunki inżynierskie. Tymczasem studenci z Austrii, Rosji, Ukrainy i Włoch najczęściej wybierają prawo, ekonomię i nauki społeczne.

Według wstępnych danych niemieckiego federalnego urzędu statystycznego liczba studentów zagranicznych w Niemczech w 2019 roku wynosi 393 579, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do liczby z 2018 roku.

Źródło: www.thepienews.com